Zarządzenie Nr 71/2014

Burmistrza Pruchnika

z dnia 14.11.2014

w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej w Pruchniku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej.Działając na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885). Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:


§ 1.


Przedstawić Radzie Miejskiej w Pruchniku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej: Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi projektowi budżetu określonymi w Uchwale Nr 270/XLV/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 28.09.2010 r.


Powyższe dane stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 71/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.11.2014 18:09
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak