Zarządzenie Nr 72/2014

Burmistrza Pruchnika

z dnia 14.11.2014

w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej w Pruchniku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu Uchwały Budżetowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.Działając na podstawie art. 230 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885). Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:


§ 1.


Przedstawić wraz z projektem uchwały budżetowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej: Radzie Miejskiej w Pruchniku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.


Projekt Uchwały stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 72/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.11.2014 18:24
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak