Zarządzenie Nr 74/2014

Burmistrza Pruchnika

z dnia 21.11.2014

w sprawie: przyznania Nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 poz. 594 ze zm.) w związku z art.31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. 2014 poz.715 ze zm.) oraz §4 i 5 Uchwały Nr 285/XLVI/10 Rady Gminy w Pruchniku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym zarządzam:


§ 1.


Przyznać Panu Mateuszowi Sabatowskiemu wyróżnienie w formie nagrody pieniężnej za osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie Gminy Pruchnik, w wysokości 500 zł.


§ 2.


Przyznać Panu Damianowi Szymuś wyróżnienie w formie nagrody pieniężnej za osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie Gminy Pruchnik, w wysokości 200 zł.


§ 3.


Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Miejskiego w Pruchniku – inspektorowi ds. ochrony zdrowia, kultury i sportu.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 74/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.11.2014 19:10
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:20.12.2014 00:02