Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku.

  

UCHWAŁA Nr I/1/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), po przeprowadzeniu głosowania tajnego

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Stwierdza się wybór radnego Władysława Flaka na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku.
  2.  Na obecnych na Sesji 15 radnych za kandydaturą radnego Władysława Flaka głosowało 13 radnych.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Bolesław Sosnowski
Radny Senior Rady Miejskiej w Pruchniku


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2014 19:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż