Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pruchniku.

  

UCHWAŁA Nr I/2/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pruchniku.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), po przeprowadzeniu głosowania tajnego

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Dokonuje się wyboru radnego Marka Madejowskiego i radnej Katarzyny Kos na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pruchniku.
  2. Na obecnych na Sesji 15 radnych za kandydaturą radnego Marka Madejowskiego głosowało 15 radnych, za kandydaturą radnej Katarzyny Kos głosowało 13 radnych.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2014 19:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż