Ustalenie liczby radnych Rady Miejskiej w Pruchniku wchodzących w skład komisji stałych Rady

    

UCHWAŁA Nr I/3/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie: ustalenia liczby radnych Rady Miejskiej w Pruchniku wchodzących w skład komisji stałych Rady.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z § 71 ust. 1 Statutu Gminy Pruchnik stanowiącego załącznik do Uchwały nr 280/XLVI/2010 z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruchnik

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Komisje stałe Rady Miejskiej w Pruchniku będą działały maksymalnie w składach pięcioosobowych.


§ 2.

 

W skład komisji stałych Rady Miejskiej w Pruchniku mogą wchodzić tylko radni.

 § 3.


 


Radny może być członkiem co najwyżej jednej komisji stałej.


§ 4.


 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie liczby radnych Rady Miejskiej w Pruchniku wchodzących w skład komisji stałych Rady
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2014 19:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż