Wybory Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

  

UCHWAŁA Nr I/5/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 65 ust. 3 Statutu Gminy Pruchnik stanowiącego załącznik do uchwały Nr 280/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruchnik

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Dokonuje się wyboru radnego Wiesława Jamrozika na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.
  2. Na obecnych na Sesji 15 radnych za kandydaturą radnego Wiesława Jamrozika głosowało 15 radnych.

§ 2.


Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybory Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2014 20:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.