Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

    

UCHWAŁA Nr I/9/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 24 ust. 9 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r Nr 123, poz. 858 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Przedłuża się o 6 miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 30 czerwca 2015 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2014 21:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.