Zarządzenie Nr 64/2014

Burmistrza Pruchnika

z dnia 24.10.2014

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2014 rok.


Działając na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.2013. 594), Burmistrz Pruchnika zarządza, co następuje:


§ 1.


1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 246 958,25 zł, w tym:

 • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę
  129 930,15 zł z przeznaczeniem na:
  • pomoc finansową realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 20 132,00 zł
  • zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 39 798,15 zł
  • realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego 70 000,00 zł
 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na kwotę 117 028,10 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
  • świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 50 000,00 zł
  • zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów 15 291,10 zł
  • opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne 5 007,00 zł
  • wypłat zasiłków stałych 46 730,00 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP NR 109,111, 113,114,118


§ 2.


1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 246 958,25 zł, w tym:

 • pomoc finansową realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 20 132,00 zł
 • zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 39 798,15 zł
 • realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego 70 000,00 zł
 • świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 50 000,00 zł
 • zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów 15 291,10 zł
 • opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne 5 007,00 zł
 • wypłat zasiłków stałych 46 730,00 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3.


Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 30 600 zł.


Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 4.


Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych na kwotę 73 820 zł


Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 5.


Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 30 000 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej. Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 6.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 64/2014 z dnia 24 października 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.10.2014 00:17
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:20.12.2014 00:33