Zamiar utworzenia szkoły muzycznej I stopnia w Pruchniku.

    

UCHWAŁA Nr IV/24/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie: zamiaru utworzenia szkoły muzycznej I stopnia w Pruchniku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Zamierza się utworzyć z dniem 1 września 2015 roku szkołę muzyczną I stopnia w Pruchniku.


§ 2.


Postanawia się podjąć wszelkie działania związane z utworzeniem szkoły, w tym powołania zespołu celem dokonania naboru.


§ 3.


Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zawarcia wszelkich porozumień i umów niezbędnych w celu utworzenia placówki.


§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław FlakPowrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zamiar utworzenia szkoły muzycznej I stopnia w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.01.2015 06:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.