Udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga – Żurawica, ...

  

UCHWAŁA Nr III/16/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga – Żurawica, polegająca na budowie chodnika na odcinku od km 52+334,50 do km 52+602,50 w m. Pruchnik, ul. Kańczudzka.

Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 10 ust. 1 i 2 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Udzielić pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego o nazwie:

"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica, polegająca na budowie chodnika na odcinku od km 52+334,50 do km 52+602,50 w m. Pruchnik, ul. Kańczudzka" o wartości 12 300,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych, 0/100).


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga – Żurawica, ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2014 06:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.