Zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.

  

UCHWAŁA Nr III/15/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. 2013.594
)


Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Zaciągnąć w 2014 roku zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy 2014 na realizację zadania pn.: „Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pruchniku” na kwotę 51 600 zł netto.


§ 2.


Spłata zobowiązania nastąpi w roku 2015 z dochodów własnych gminy tj. podatek od nieruchomości.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2014 06:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.