Wysokość diety dla Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedla Gminy Pruchnik

  

UCHWAŁA Nr III/14/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie: wysokości diety dla Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedla Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2013.594 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Ustala się następujące zasady określenia wysokości comiesięcznych diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedla gminy Pruchnik z tytułu wykonywania zadań określonych w Statucie sołectwa i osiedla za udział w sesjach Rady Miejskiej w Pruchniku w wysokości 250 zł.


§ 2.


Dieta wypłacana będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje.


§ 3.


Traci moc Uchwała Nr 17/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14.02.2011 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedla Gminy Pruchnik.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015.Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wysokość diety dla Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedla Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2014 06:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.