Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik

  

UCHWAŁA Nr III/12/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U.2013.594) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U.2013.885
)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Załącznik do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 oraz objaśnienia do WPF otrzymują brzmienie załącznika Nr 3.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2014 06:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż