Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 1/2015

Burmistrza Pruchnika

z dnia 2.01.2015

 

w sprawie: opracowania Planu Szkolenia Obronnego Gminy Pruchnik na rok 2015.

 

Na podstawie wytycznych Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie realizacji zadań obronnych w 2015 r. oraz wytycznych Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2014 r. do szkolenia obronnego, organizowanego w 2014 r. przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Opracować Plan Szkolenia Obronnego na 2015 r. oraz Plan Zasadniczych Przedsięwzięć w Zakresie Przygotowań Obronnych w 2015 r. zgodnie z moimi wytycznymi (załącznik nr 1 do zarządzenia).

 

§ 2.

 

Opracowania planów, wymienionych w § 1, dokona referent ds. bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych Urzędu Miejskiego w Pruchniku wraz z merytorycznymi kierownikami i pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu.

 

§ 3.

 

Plan Szkolenia Obronnego, jak również Plan Zasadniczych Przedsięwzięć w Zakresie Przygotowań Obronnych na 2015 r. należy opracować do dnia 30 stycznia 2015 r.

 

§ 4.

 

Z powyższymi planami należy zapoznać zainteresowanych pracowników Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.01.2015 03:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż