Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 8/2015

Burmistrza Pruchnika – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pruchnik

z dnia 6.02.2015

 

w sprawie: ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Pruchnik w 2015 r.

 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 3, § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), Zarządzenia Nr 8 z dnia 26 stycznia 2015 r. Starosty Jarosławskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu jarosławskiego w 2015 r. zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się:

  1. „Wytyczne Burmistrza Pruchnika – Szefa Obrony Cywilnej Gminy do działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na 2015 rok”, które określają podstawowe założenia i kierunki działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na 2015 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Kalendarzowy plan działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Pruchnik na 2015 rok, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  3. Przedstawia się ocenę realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie Pruchnik w 2014 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 

Zobowiązuje się wszystkich wykonawców i współwykonawców do realizacji zadań zawartych w „Kalendarzowym planie działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Pruchnik na 2015 rok”.

 

§ 3.

 

W oparciu o wytyczne i kalendarzowy plan działania, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, zobowiązuję referenta ds. bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej do:

  • opracowania dokumentów do działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

 

§ 4.

 

Roczny plan działania przed zatwierdzeniem przez szefa Obrony Cywilnej Gminy Pruchnik należy uzgodnić w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu do dnia 16 lutego.2015 r.

 

§ 5.

 

O wykonaniu zadań wynikających z planu działania należy powiadomić Szefa Obrony Cywilnej Powiatu poprzez Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w terminie do dnia 15 listopada 2015 r.

 

§ 6.

 

Nadzór nad realizacją zasadniczych przedsięwzięć planu powierza się Zastępcy Burmistrza Pruchnika.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2015r.

 

 Burmistrz Pruchnika
                                                                                  Szef Obrony Cywilnej Gminy

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.02.2015 23:26