Nieodpłatne nabycie na Gminę Pruchnik gruntu w Kramarzówce.

ZARZĄDZENIE Nr 2/05
 

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 31 stycznia 2005 r.

w sprawie:

nieodpłatnego nabycia na Gminę Pruchnik gruntu w Kramarzówce.

 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 1 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity ustawy Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku

 

ZARZĄDZAM CO NASTEPUJE:

 

§ 1.

Zarządzam dokonanie nieodpłatnego nabycia na Gminę Pruchnik gruntu w Kramarzówce oznaczonego jako działka Nr 1880/3 o powierzchni 0,42 ha stanowiącą własność Pana Kędzior Waldemar zamieszkały Pruchnik 325.

 

§ 2.

Ustalam że koszty sporządzenia umowy notarialnej przeniesienia własności w/w gruntu poniesie Gmina Pruchnik .

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieodpłatne nabycie na Gminę Pruchnik gruntu w Kramarzówce.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.03.2005 18:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.