Zarządzenie Nr 10/2015

Burmistrza Pruchnika

z dnia 17.02.2015

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik w 2015 roku.

 

Działając na podstawie art. 7 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715 ze zm.) oraz Uchwały Nr 284/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Ogłaszam konkurs wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik w 2015 r.

 

§ 2.

 

Treść ogłoszenia o konkursie wniosków stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3.

 

Ogłoszenie o konkursie publikuje się:

  • w BIP Urzędu Miejskiego w Pruchniku;
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                                          Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:17.02.2015 01:17
Informację aktualizował:Piotr Dragan
Data aktualizacji:01.08.2019 07:29