Zarządzenie Nr 76/2014

Burmistrza Pruchnika

z dnia 4.12.2014

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2014 rok.


Działając na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U.2013. 594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje
:


§ 1.


Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 22 243,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a) utrzymanie świetlicy szkolnej 1 109 zł
b) wypłatę stypendiów edukacyjnych 19 134 zł
c) utrzymanie cmentarzy komunalnych 2 000 zł


Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.


Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 268 447,24 zł.


Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 3.


Dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych na kwotę 41 102,00 zł


Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęciaBurmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 76/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:04.12.2014 23:39
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:09.03.2015 23:45