Zarządzenie Nr 65/2014

Burmistrza Pruchnika

z dnia 27.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie: przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) postanawiam:

 

§ 1.

 

Przedłożyć Radzie Miejskiej informację o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 65/2014 z dnia 27 października 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.10.2014 22:02
Informację aktualizował:Piotr Dragan
Data aktualizacji:27.11.2019 14:25