Ustalenie planu zasadniczych zamierzeń obrony cywilnej gminy Pruchnik w 2005 roku.

ZARZADZENIE Nr 3/05
 

Szefa Obrony Cywilnej Gminy

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 4 lutego 2005 r.

w sprawie:

ustalenia planu zasadniczych zamierzeń obrony cywilnej gminy Pruchnik w 2005 roku.

 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 241 poz. 2416 z 2002r) i § 3 pkt. 3, § 5 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. W sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OC Kraju, Szefów OC województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) Zarządzenia nr 4/2005 Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - Starosty Jarosławskiego w sprawie ustalenia planu zasadniczych zamierzeń obrony cywilnej powiatu jarosławskiego w 2005r.

 

ZARZĄDZAM CO NASTEPUJE:

 

§ 1.

Ustala się podstawowe założenia i kierunki działania obrony cywilnej w 2005 r., na które składają się „Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Gminy - Wójta Gminy Pruchnik do działania w zakresie obrony cywilnej w 2005r.” i „Kalendarzowy plan działania obrony cywilnej gminy Pruchnik w 2005r.” stanowiące załączniki do zarządzenia.

 

§ 2.

Zobowiązuje się do realizacji zadań zawartych w „Kalendarzowym planie działania obrony cywilnej gminy Pruchnik” wszystkich wykonawców i współwykonawców.

 

§ 3.

W oparciu o wytyczne i plan, o którym mowa w § 1 zobowiązuję pracownika ds. obrony cywilnej i obronnych do opracowania „Rocznego planu zamierzeń obrony cywilnej gminy” do dnia 15 lutego 2005r.

 

§ 4.

Roczny plan zamierzeń przed zatwierdzeniem przez Szefa obrony cywilnej gminy należy uzgodnić w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

 

§ 5.

O wykonaniu zadań wynikających z planu zasadniczych zamierzeń należy powiadomić Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w terminie do 15 listopada 2005r.

 

§ 6.

Nadzór nad realizacją zasadniczych zamierzeń powierza się inspektorowi ds. obrony cywilnej i spraw obronnych.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie planu zasadniczych zamierzeń obrony cywilnej gminy Pruchnik w 2005 roku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.03.2005 18:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.