IZ 271/3/2015                                                                                           Pruchnik 10-03-2015

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe GEORAD Andrzej Tokarz Ul. Mickiewicza 40 A, 37-300 Leżajsk. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 24 698,40  brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 97, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 12-03-2015 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(a) kryterium cena 97%

b)termin wykonania poszczególnego zamówienia 3%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe GEORAD Andrzej Tokarz

Ul. Mickiewicza 40 A

37-300 Leżajsk

24 698,40 zł

brutto

    24 698,40

a) -------------- *97= 97

    24 698,40

b) 0

97,00

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(a) kryterium cena 97%

b)termin wykonania poszczególnego zamówienia 3%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o.

Ul. Kościuszki 35

37-500 Jarosław

42 834,75

   24 698,40

a) -------------- *97= 55,93

   42 834,75

b) 0

55,93

3

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe

LeMar

Ul. Narutowicza 1

37-500 Jarosław

48 154,50

    24 698,40

a) -------------- *97= 49,75

    48 154,50

b) 0

49,75

4

Usługi Geodezyjno – Informatyczne

Piotr Piliszko

Zapałów 203

37-544 Zapałów

33 700,00

   24 698,40

a) -------------- *97= 71,09

    33 700,00

b) 0

71,09

5

Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A.

Ul. Geodetów 1

35-328 Rzeszów

46 863,00

    24 698,40

a) -------------- *97= 51,12

    46 863,00

b) 0

51,12

6

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne „GEO – SAN” Marcin Sanakiewicz

Boczna Garbarze 6

37-500 Jarosław

39 130,00

    24 698,40

a) -------------- *97= 61,23

    39 130,00

b) 0

61,23

7

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych geod. UPR. Jerzy Frankiewicz

Os. Jagiellonów 3/31

37-500 Jarosław

41 401,80

    24 698,40

a) -------------- *97= 57,87

    41 401,80

b) 3

60,87

8

Usługi Geodezyjne Geodeta uprawniony
Tadeusz Szczepanik

Ul. Słowackiego 8/2

37-500 Jarosław

28 794,30

    24 698,40

a) -------------- *97= 83,20

    28 794,30

b) 3

86,20

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:10.03.2015 09:55
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak