Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok.

    

UCHWAŁA Nr V/25/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok
.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ. U. 2013. 594) oraz art.89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 158 314 zł w tym:

 • dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego 119 662 zł
 • podatek VAT od budowy i rozbudowy kaplic cmentarnych 29 000 zł
 • zwrot kosztów związanych z korzystaniem w wychowania przedszkolnego w Przedszkolu
  w Pruchniku trzech uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rożwienica 7 062 zł
 • sprzedaż drzewa 2 000 zł
 • zwrot dotacji niewykorzystanej z 2014 roku 590 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 58 219 zł, w tym:

 • subwencję oświatową 58 219 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie pisma MF Nr ST3.4750.5.2015.


Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.


1 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 390 662 zł, w tym:

 • zakup samochodu średniego pożarniczego dla OSP Nr 1 w Pruchniku 250 000 zł
 • wykonanie dokumentacji na remont ul. Zamkowej 21 000 zł
 • funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych i przedszkola 119 662 zł

2.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 290 567 zł, w tym:

 • budowa kaplicy cmentarnej w Rozborzu Okrągłym (podatek VAT) 45 000 zł
 • rozbudowa kaplicy cmentarnej w Pruchniku (podatek VAT) 77 000 zł
 • zakup gruntów pod drogi gminne 48 905 zł
 • funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych i przedszkola (śr. własne gminy) 119 662 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodniczący Rady Miejskiej

Władysław FlakPowrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.03.2015 06:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż