Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pruchniku na 2015 rok.

    

UCHWAŁA Nr V/26/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pruchniku na 2015 rok
.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 68 ust. 2 i §71 ust. 5 Statutu Gminy Pruchnik (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2010 r. Nr 126 poz. 2549/

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pruchniku na 2015 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak



Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pruchniku na 2015 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.03.2015 06:35