Zarządzenie Nr 77/2014

Burmistrza Pruchnika

z dnia 9.12.2014

w sprawie: dokonania nieodpłatnego nabycia na Gminę Pruchnik gruntu w Jodłówce.


Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1 i 2 w związku z art 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2013 roku poz. 594 oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej w Pruchniku Nr 20/IV/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 20/IV/2011 Nr 35 poz. 774 z dnia 24 marca 2011 roku z późniejszymi zmianami) - ustalam co następuje:


§ 1.


Zarządzam dokonanie nieodpłatnego nabycia na Gminę Pruchnik gruntu położonego w miejscowości Jodłówka gmina Pruchnik oznaczonego jako:

  • działka numer 575/2 o powierzchni 0,0418 ha – z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.

§ 2.


Ustalam, że koszty sporządzenia umowy notarialnej gruntu nabywanego na rzecz Gminy Pruchnik poniesie Gmina Pruchnik.


§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 77/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:09.12.2014 19:40
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak