Zarządzenie Nr 79/2014

Burmistrza Pruchnika

z dnia 22.12.2014

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnika na 2014 rok.


Działając na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.2013. 594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:


§ 1.

  1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 80 000 zł, w tym dotację celowa z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych.
    Szczegóły zawiera zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 80 000 zł, w tym wypłatę świadczeń rodzinnych.
    Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr 166.


§ 2.


Dokonuje się zmiany w planie finansowym ŚDS w Pruchniku na kwotę 16 399,47 zł.


Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3.


Dokonuje się zmiany w planie finansowym OPS w Pruchniku na kwotę 17 985,00 zł.


Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia


§ 4.


Dokonuje się zmiany w Planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 216 826,86 zł.


Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 5.


Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 4 359,00 zł,z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Pruchnik.


Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 6.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 79/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:22.12.2014 19:57
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:15.03.2015 20:06