Zarządzenie Nr 80/2014

Burmistrza Pruchnika

z dnia 22.12.2014

 

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia spisu z natury i powołania zespołu spisowego.

 

Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.330 ze zm.), w związku z Zarządzeniem nr 11/2011 Burmistrza Pruchnika z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W zarządzeniu nr 34/2014 Burmistrza Pruchnika z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury i powołania zespołu spisowego, wprowadza się następujące zmiany:

§ 5 otrzymuje brzmienie:

„Do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych opisanych w §2, wyznaczam zespół spisowy Nr 3 w składzie:

  1. Marcin Grąz – przewodniczący
  2. Ryszard Duziak – członek.”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 80/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:22.12.2014 20:11
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:17.01.2016 23:56