IZ 271/4/2015                                                                                     Pruchnik 24-03-2015

informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w budynku świetlicy wiejskiej w Hawłowicach

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 308 958,57 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 25-03-2015 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(a) kryterium cena 70%

b)termin wykonania 30%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

308 958,57 zł

brutto

     308 958,57

a) -------------- *70= 70

     308 958,57

b) 30

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(a) kryterium cena 70%

b)termin wykonania 30%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Usługi Remontowo – Budowlane

Grzegorz Pacuła

Tuczempy 326

37-514 Munina

376 011,26

     308 958,57

a) -------------- *70= 57,52

     376 011,26

b) 30

87,52

3

Hydraulik Usługi Wod-Kan i CO Grzegorz Reguła

36-122 Dzikowiec 106

328 958,26

    308 958,57

a) -------------- *70= 65,74

    328 958,26

b) 10

75,74

4

Reguła Perfekt

Ewa Reguła

36-122 Nowy Dzikowiec 14

322 643,11

    308 958,57

a) -------------- *70= 67,03

    322 643,11

b) 10

77,03

5

Usługowy Zakład Murarski i Malarski Zbigniew Antosyk

Buszkowice 217

37-710 Żurawica

361 377,11

    308 958,57

a) -------------- *70= 59,85

    361 377,11

b) 30

89,85

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w budynku świetlicy wiejskiej w Hawłowicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.03.2015 12:52
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak