wersja do wydruku Marcin Grąz 04.05.2015 21:51

Zawiadomienie - remont drogi gminnej nr 111669 R Świebodna - Nowa Wieś

Pruchnik, dnia 04.05.2015
PP. 6220.4.2015


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam strony postępowania, że w ramach prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Remont drogi gminnej nr 111669R – Świebodna – Nowa Wieś położonej na działkach 996 i 1039 w km 0+550 - 1+690”

Burmistrz Pruchnika w dniu 04.05.2015 r. wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


Z treścią postanowienia oraz dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać:
• w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, w pokoju nr 19, od poniedziałku dom piątku w godzinach urzędowania,
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku www.pruchnik.bip.info.pl  w zakładce Decyzje środowiskowe.
Ogłoszono:
•    na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku
•    na tablicy ogłoszeń m. Pruchnik
•    na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pruchniku
                           


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie - remont drogi gminnej nr 111669 R Świebodna - Nowa Wieś
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Marcin Grąz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2015 21:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.