ZARZĄDZENIE Nr 37 /2015

BURMISTRZA PRUCHNIKA

z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Kramarzówce

Na podstawie art. 184 §2 i w związku z art. 184 §1 ust. 1 i ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

W związku ze zrzeczeniem się członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 3 w Kramarzówce Pana Marka Przepłaty stwierdza się wygaśnięcie jego członkostwa i odwołuje z pełnienia funkcji w w/w komisji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Skład komisji podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odwołanie członka OKW nr 3 w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:08.05.2015 10:43
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak