IZ 271/5/2015                                                                                      Pruchnik 08-05-2015

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Remont drogi gminnej nr 111691R ul. Zamkowa w Pruchniku dz. nr ewid. 2508 w km 0+000 – 1+340

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Skanska S.A. Ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 696 907,09 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 14-05-2015 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 80%

b)okres gwarancji 20%)

Ocena

Łączna punktacja

5

Skanska S.A.

Ul. Gen. Józefa Zajączka 9

01-518 Warszawa

696 907,09 zł

brutto

             696 907,09

a) P1= ---------------- *80= 80

             696 907,09

b)

           72 – 36.

P2 = --------------- x 20 = 20

           72. – 36

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 80%

b)okres gwarancji 20%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Strabag Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

697 820,43 zł brutto

             696 907,09

a) P1= ---------------- *80= 79,90

             697 820,43

b)

           72 – 36.

P2 = --------------------- x 20 = 20

           72. – 36

99,90

2

Inwestycje Drogowe Robert Babiś,

Ul. Rynek 43/11,

39-200 Dębica

1 059 861,23 zł brutto

             696 907,09

a) P1= ---------------- *80= 52,60

             1 059 861,23

b)

           72 – 36.

P2 = --------------------- x 20 = 20

           72. – 36

72,60

3

Usługi Transportowe Piotr Jedynak, Wierzbna 241, 37-500 Jarosław

762 416,64 zł brutto

             696 907,09

a) P1= ---------------- *80= 73,13

             762 416,64

b)

          36– 36.

P2 = --------------------- x 20 = 0

           36. – 36

73,13

4

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „Swoboda” Sp. z o.o.

Hawłowice 121

37-560 Pruchnik

806 317,19 zł brutto

             696 907,09

a) P1= ---------------- *80= 69,14

             806 317,19

b)

           60 – 36.

P2 = --------------------- x 20 = 13,33

           72. – 36

82,47

6

„Eko-Bud” Dariusz Cynk, ul. Sobieskiego 46, 37-200 Przeworsk

736 980,32 zł brutto

             696 907,09

a) P1= ---------------- *80= 75,65

             736 980,32

b)

           60 – 36.

P2 = --------------------- x 20 = 13,33

           72. – 36

88,98

7

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik

777 744,12 zł brutto

             696 907,09

a) P1= ---------------- *80=71,68

             777 744,12

b)

           72 – 36.

P2 = --------------------- x 20 = 20

           72. – 36

91,68

8

PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik

821 052,26 zł brutto

             696 907,09

a) P1= ---------------- *80= 67,90

             821 052,26

b)

           60 – 36.

P2 = --------------------- x 20 = 13,33

           72. – 36

81,23

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 08-05-2015.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej nr 111691R ul. Zamkowa w Pruchniku dz. nr ewid. 2508 w km 0+000 – 1+340
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:08.05.2015 11:41
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak