IZ 271/6/2015                                                                                          Pruchnik 13-05-2015

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik

zostało rozstrzygnięte

CZ. I – Kruszywo łamane, żwir, piasek

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

TRANS-BUD Potoczny Bartłomiej, Ul. Polna 16, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 15 771,06  brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 95, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 19-05-2015 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 90%

b) termin płatności faktury 10%)

Ocena

Łączna punktacja

7

TRANS-BUD Potoczny Bartłomiej

Ul. Polna 16

37-560 Pruchnik

15 771,06 zł

Brutto

45 dni

             15 771,06

a) P1= ---------------- *90= 90

             15 771,06

b)

           45 – 30

P2 = --------------------- x 10 = 5

           60 - 30

95

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 90%

b) termin płatności faktury 10%)

Ocena

Łączna punktacja

3

Bartosz Krupa KRUSZNET

Ul. Ogrodowa 2

37-200 Przeworsk

Oferta odrzucona

4

F.U.H. Ani- Trans Kaciuba Anita

Mokra 119, 37-565 Roźwienica

Wykonawca wykluczony/ oferta odrzucona

6

Roboty Ogólno – Budowlane „BRUKARSTWO” Bogdan Babiś

37-565 Roźwienica 174

21 340,50 zł brutto

50 dni

             15 771,06

a) P1= ---------------- *90= 66,51

             21 340,50

b)

           50 – 30

P2 = --------------------- x 10 = 6,67

           60 - 30

73,18

10

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 a

37-560 Pruchnik

22 017,00 zł brutto

60 dni

             15 771,06

a) P1= ---------------- *90= 64,47

             22 017,00

b)

           60 – 30

P2 = --------------------- x 10 = 10

            60 - 30

74,47

11

Sanakiewicz Sp. z o.o.,
Ul. Ks. Czartoryskich 29,
37-500 Jarosław, Szówsko

Oferta odrzucona

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu wykluczono 1 Wykonawcę, odrzucono 3 oferty.

CZ. II - Beton

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

TRANSBET Mariusz Grochowicz Sp. J., Ul. Topolowa 5, 37-700 Przemyśl. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 134 316,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 99,95 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 19-05-2015 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 90%

b) termin płatności faktury 10%)

Ocena

Łączna punktacja

5

TRANSBET Mariusz Grochowicz Sp. J.

Ul. Topolowa 5

37-700 Przemyśl

134 316,00

60 dni

             134 247,12

a) P1= ---------------- *90=89,95

             134 316,00

b)

           60 – 14

P2 = --------------------- x 10 = 10

           60 - 14

99,95

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 90%

b) termin płatności faktury 10%)

Ocena

Łączna punktacja

3

Bartosz Krupa KRUSZNET

Ul. Ogrodowa 2

37-200 Przeworsk

134 247,12

30 dni

             134 247,12

a) P1= ---------------- *90=90

             134 247,12

b)

           30 – 14

P2 = --------------------- x 10 = 3,48

           60 - 14

93,48

4

F.U.H. Ani- Trans Kaciuba Anita

Mokra 119, 37-565 Roźwienica

Wykonawca wykluczony/ oferta odrzucona

7

TRANS-BUD Potoczny Bartłomiej

Ul. Polna 16

37-560 Pruchnik

213 528,00 zł brutto

45 dni

             134 247,12

a) P1= ---------------- *90=56,58

             213 528,00

b)

           45 – 14

P2 = --------------------- x 10 = 6,74

           60 - 14

63,32

11

Sanakiewicz Sp. z o.o.,
Ul. Ks. Czartoryskich 29,
37-500 Jarosław, Szówsko

141 204,00 zł brutto

60 dni

             134 247,12

a) P1= ---------------- *90=85,57

             141 204,00

b)

           60 – 14

P2 = --------------------- x 10 = 10

           60 - 14

95,57

12

Firma Handlowo- Usługowa Drozd-Bud Piotr Drozd

38-533 Nowosielce 50

141 162,67 zł brutto

14 dni

             134 247,12

a) P1= ---------------- *90=85,59

             141 162,67

b)

           14 – 14

P2 = --------------------- x 10 = 0

           60 - 14

85,59

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu wykluczono 1 Wykonawcę, odrzucono 1 ofertę.

CZ. III – Cement

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Kościelna 2, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 14 217,90 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 95 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 19-05-2015 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 90%

b) termin płatności faktury 10%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Kościelna 2, 37-560 Pruchnik

14 217,90 zł brutto

45 dni

             14 217,90

a) P1= ---------------- *90=90

             14 217,90

b)

           45 – 0

P2 = --------------------- x 10 = 10

           60 - 0

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 90%

b) termin płatności faktury 10%)

Ocena

Łączna punktacja

3

Bartosz Krupa KRUSZNET

Ul. Ogrodowa 2

37-200 Przeworsk

Oferta odrzucona

4

F.U.H. Ani- Trans Kaciuba Anita

Mokra 119, 37-565 Roźwienica

Wykonawca wykluczony/ oferta odrzucona

7

TRANS-BUD Potoczny Bartłomiej

Ul. Polna 16

37-560 Pruchnik

Oferta odrzucona

11

Sanakiewicz Sp. z o.o.,
Ul. Ks. Czartoryskich 29,
37-500 Jarosław, Szówsko

Oferta odrzucona

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu wykluczono 1 Wykonawcę, odrzucono 4 oferty.

CZ. IV – Kruszywo drogowe

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

TRANS-BUD Potoczny Bartłomiej, Ul. Polna 16, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 97 898,16 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 96,74, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 19-05-2015 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 90%

b) termin płatności faktury 10%)

Ocena

Łączna punktacja

7

TRANS-BUD Potoczny Bartłomiej

Ul. Polna 16

37-560 Pruchnik

97 898,16 zł

brutto

45 dni

             97 898,16

a) P1= ---------------- *90= 90

             97 898,16

b)

           45 – 14

P2 = --------------------- x 10 = 6,74

           60 - 14

96,74

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 90%

b) termin płatności faktury 10%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Usługi Transportowe

Dariusz Jedynak

Wierzbna 241

37-500 Jarosław

140875,59 zł brutto

30 dni

             97 898,16

a) P1= ---------------- *90= 62,54

             140875,59

b)

           30 – 14

P2 = --------------------- x 10 = 3,48

           60 - 14

66,02

3

Bartosz Krupa KRUSZNET

Ul. Ogrodowa 2

37-200 Przeworsk

141 341,76 zł brutto

30 dni

             97 898,16

a) P1= ---------------- *90= 62,33

             141 341,76

b)

           30 – 14

P2 = --------------------- x 10 = 3,48

           60 - 14

65,81

4

F.U.H. Ani- Trans Kaciuba Anita

Mokra 119, 37-565 Roźwienica

Wykonawca wykluczony/ oferta odrzucona

6

Roboty Ogólno – Budowlane „BRUKARSTWO” Bogdan Babiś

37-565 Roźwienica 174

119 236,20 zł brutto

50 dni

             97 898,16

a) P1= ---------------- *90= 73,89

             119 236,20

b)

           50 – 14

P2 = --------------------- x 10 = 7,83

           60 - 14

81,72

8

Usługi Transportowe S.C. Rutkowski Tadeusz Trębacz Małgorzata

Ul. Paderewskiego 1

37-300 Leżajsk

128 313,60

60 dni

             97 898,16

a) P1= ---------------- *90= 68,67

             128 313,60

b)

           60 – 14

P2 = --------------------- x 10 = 10

           60 - 14

78,67

9

WIA-TRANS J.A. Wiatrowicz S.C.

Ul. Słoneczna 9

37-300 Leżajsk

147 280,20

60 dni

             97 898,16

a) P1= ---------------- *90= 59,82

             147 280,20

b)

           60 – 14

P2 = --------------------- x 10 = 10

           60 - 14

69,82

10

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 a

37-560 Pruchnik

157 809,00 zł brutto

60 dni

             97 898,16

a) P1= ---------------- *90= 55,83

             157 809,00

b)

           60 – 14

P2 = --------------------- x 10 = 10

           60 - 14

65,83

11

Sanakiewicz Sp. z o.o.,
Ul. Ks. Czartoryskich 29,
37-500 Jarosław, Szówsko

122 901,60 zł brutto

60 dni

             97 898,16

a) P1= ---------------- *90= 71,69

             122 901,60

b)

           60 – 14

P2 = --------------------- x 10 = 10

           60 - 14

81,69

12

Firma Handlowo- Usługowa Drozd-Bud Piotr Drozd

38-533 Nowosielce 50

103 263,42

14 dni

             97 898,16

a) P1= ---------------- *90= 85,32

             103 263,42

b)

           14 – 14

P2 = --------------------- x 10 = 0

           60 - 14

85,32

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu wykluczono 1 Wykonawcę, odrzucono 1 ofertę.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:13.05.2015 09:29
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak