IZ 271/7/2015                                                                                      Pruchnik 15-05-2015

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Wykonanie placów i parkingów przy świetlicy wiejskiej w Kramarzówce

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Firma Usługowo – Budowlana Mariusz Dryla, Rzeplin 13, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 225 530,91 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 21-05-2015 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 80%

b)okres gwarancji 20%)

Ocena

Łączna punktacja

16

Firma Usługowo – Budowlana Mariusz Dryla

Rzeplin 13

37-560 Pruchnik

225 530,91 zł

brutto

             225 530,91

a) P1= ---------------- *80= 80

             225 530,91

b)

           72 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 20

           72 – 36

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 80%

b)okres gwarancji 20%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak, Ruszelczyce 107 a, 37-755 Krzywcza

292 048,59

             225 530,91

a) P1= ---------------- *80= 61,78

             292 048,59

b)

           36 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 0

           72 – 36

61,78

2

Zakład Utrzymania Dróg „DUMAR” Mariusz Dusiło

37-565 Roźwienica 61

330 758,27

             225 530,91

a) P1= ---------------- *80= 54,55

             330 758,27

b)

           36 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 0

           72 – 36

54,55

3

Roboty Budowlano – Drogowe GRANIT Kłak Ryszard

Zarzecze 4e/32, 37-205 Zarzecze

277 024,66

             225 530,91

a) P1= ---------------- *80= 65,13

             277 024,66

b)

           60 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 13,33

           72 – 36

78,46

4

„DavJus- Firma Usługowa” Dawid Grochoła

Ul. Grunwaldzka 29/8

37-700 Przemyśl

310 349,59

             225 530,91

a) P1= ---------------- *80= 58,14

             310 349,59

b)

           36 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 0

           72 – 36

58,14

5

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni, ul. Białobrzeska 118

37-110 Żołynia

263 206,90

             225 530,91

a) P1= ---------------- *80= 68,55

             263 206,90

b)

           72 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 20

           72 – 36

88,55

6

Firma Handlowo- Usługowa KOSTAR – Artur Kosteczko

37-562 Rokietnica 262

252 059,73

             225 530,91

a) P1= ---------------- *80= 71,58

             252 059,73

b)

           72 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 20

           72 – 36

91,58

7

Zakład Transportu i Eksploatacji Kruszywa

Leszek Biały

Ul. Mączyńskiego 58 A, 37-500 Jarosław

356 073,98

             225 530,91

a) P1= ---------------- *80= 50,67

             356 073,98

b)

           60 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 13,33

           72 – 36

64,00

8

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik

253 976,35

             225 530,91

a) P1= ---------------- *80= 71,04

             253 976,35

b)

           72 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 20

           72 – 36

91,04

9

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Budowlane

„ENERGO – BUD”

Bogdan Świder

Ul. Józefa Piłsudskiego 35

37-555 Sośnica

277 183,54

             225 530,91

a) P1= ---------------- *80= 65,09

             277 183,54

b)

           72 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 20

           72. – 36

85,09

10

Przedsiębiorstwo Drogowo – Usługowe

„RUD-BUD” Łukasz Pawlikowski

Rudołowice 234A, 37-565 Roźwienica

249 609,57

             225 530,91

a) P1= ---------------- *80= 72,28

             249 609,57

b)

           72 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 20

           72 – 36

92,28

11

Zakład Usługowy DROG-BRUK S.C.

Ul. Pawłosiowska 18a

37-500 Jarosław

281 104,63

             225 530,91

a) P1= ---------------- *80= 64,18

             281 104,63

b)

           60 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 13,33

           72 – 36

77,51

12

Budownictwo Drogowo Inżynieryjne

Agata Dziedzic

Ul. Jana Pawła II 62

37—500 Jarosław

251 355,83

             225 530,91

a) P1= ---------------- *80= 71,78

             251 355,83

b)

           72 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 20

           72 – 36

91,78

13

MARKOPOL Sp. z o.o.

Ul. Pleśniarowicza 5/2

35-117 Rzeszów

318 932,52

             225 530,91

a) P1= ---------------- *80= 56,57

             318 932,52

b)

           72 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 20

           72 – 36

76,57

14

Bartosz Krupa Krusznet

Ul. Ogrodowa 2

37-200 Przeworsk

415 885,21

             225 530,91

a) P1= ---------------- *80= 43,38

             415 885,21

b)

           48 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 6,67

           72 – 36

50,05

15

Firma Remontowo – Budowlana

Mirosław Piątek

Mirocin 379

37-200 Przeworsk

439 066,91

             225 530,91

a) P1= ---------------- *80= 41,09

             439 066,91

b)

           60 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 13,33

           72. – 36

54,42

17

Oferta 11- zmiana do oferty firmy: Zakład Usługowy DROG-BRUK S.C.

Ul. Pawłosiowska 18a

37-500 Jarosław

-

-

-

18

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz

Ul. Głęboka 11b,
 37-200 Przeworsk

387 972,93

             225 530,91

a) P1= ---------------- *80= 46,50

             387 972,93

b)

           36 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 0

           72. – 36

46,50

19

TIT BRUK Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/30/9

26-420 Nowe Miasto

268 615,11

             225 530,91

a) P1= ---------------- *80= 67,17

             268 615,11

b)

           72 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 20

           72. – 36

87,17

20

TOMBRUK Tomasz Parszewski

Ul. Opoczyńska 4

26-425 Odrzywół

289 161,99

             225 530,91

a) P1= ---------------- *80= 62,40

             289 161,99

b)

           72 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 20

           72. – 36

82,40

21

Oferta wycofana

-

-

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęły żadne inne oferty. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie placów i parkingów przy świetlicy wiejskiej w Kramar
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:15.05.2015 13:48
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak