Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

UCHWAŁA Nr VI/34/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku

z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 2 uchwały Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 czerwca 2005 r. Nr 204/XXVII/05 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Pruchniku Nr 36/VI/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 Udziela się dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków następującym podmiotom:

Nazwa podmiotu

Zadanie do realizacji

Kwota dotacji w zł

Parafia Rzymskokatolicka w Pruchniku

Konserwacja zabytkowego ołtarza bocznego w kościele p.w. Św. Mikołaja Biskupa

 

20 000

Osoba fizyczna

Remont budynku mieszkalnego , wpisanego do rejestru zabytków A-829

10 000

§ 2.

 

Na przeznaczone dotacje celowe przeznacza się środki zabezpieczone w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok, wyszczególnione w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Pruchnik Nr IV/20/2015 z dnia 27.01.2015 roku.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do podpisania umowy i przekazania dotacji.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2015 06:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż