ZARZĄDZENIE Nr 38/2015

BURMISTRZA PRUCHNIKA

z dnia 15 maja 2015 roku

w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Hawłowicach

Na podstawie art. 184 §2 w związku z art. 184 §1 pkt 1 oraz zgodnie z  art. 182 § 1 pkt1 oraz z art. 182 § 2 pkt 2 i ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 31/2015 Burmistrza Pruchnika z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pruchnik, wprowadza się zmiany:

1.        odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 Panią Iwonę Szkoła zgłoszoną przez Burmistrza Pruchnika w związku ze zrzeczeniem się członkostwa,

2.        powołuje się do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 Panią Annę Wojdyło zgłoszoną przez Burmistrza Pruchnika.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Skład komisji podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana w składzie członków OKW nr 1 w Hawłowicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:18.05.2015 15:29
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak