IZ 271/9/2015                                                                                          Pruchnik 19-05-2015

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Przebudowa drogi gminnej 111664R z chodnikiem w miejscowości Jodłówka na długości 380 mb na działce oznaczonej nr 2310

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Budownictwo Drogowo Inżynieryjne Agata Dziedzic, Ul. Jana Pawła II 62, 37—500 Jarosław. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 57 160,20 zł brutto i najdłuższy okres gwarancji, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 25-05-2015 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 80%

b)okres gwarancji 20%)

Ocena

Łączna punktacja

7

Budownictwo Drogowo Inżynieryjne

Agata Dziedzic

Ul. Jana Pawła II 62

37—500 Jarosław

57 160,20 zł

brutto

             57 160,20

a) P1= ---------------- *80= 80

             57 160,20

b)

           72 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 20

           72 – 36

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 80%

b)okres gwarancji 20%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

72 921,55

             57 160,20

a) P1= ---------------- *80= 62,71

             72 921,55

b)

           72 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 20

           72 – 36

82,71

2

Firma Handlowo- Usługowa KOSTAR – Artur Kosteczko

37-562 Rokietnica 262

59 497,30

             57 160,20

a) P1= ---------------- *80= 76,86

             59 497,28

b)

           72 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 20

           72 – 36

96,86

3

Roboty Budowlano – Drogowe GRANIT Kłak Ryszard

Zarzecze 4e/32, 37-205 Zarzecze

69 975,82

             57 160,20

a) P1= ---------------- *80= 65,35

             69 975,82

b)

           60 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 13,33

           72 – 36

78,68

4

Zakład Utrzymania Dróg „DUMAR” Mariusz Dusiło

37-565 Roźwienica 61

59 474,23

             57 160,20

a) P1= ---------------- *80= 76,89

             59 474,23

b)

           36 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 0

           72 – 36

76,89

5

Przedsiębiorstwo Drogowo – Usługowe

„RUD-BUD” Łukasz Pawlikowski

Rudołowice 234A,
37-565 Roźwienica

57 674,66

             57 160,20

a) P1= ---------------- *80= 79,29

             57 674,66

b)

           72 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 20

           72 – 36

99,29

6

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik

90 393,70

             57 160,20

a) P1= ---------------- *80= 50,59

             90 393,70

b)

           72 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 20

           72 – 36

70,59

8

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz

Ul. Głęboka 11b,
 37-200 Przeworsk

68 136,28

             57 160,20

a) P1= ---------------- *80= 67,11

             68 136,28

b)

           36 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 0

           72 – 36

67,11

9

Sanakiewicz Sp. z o.o.,
Ul. Ks. Czartoryskich 29,
37-500 Jarosław, Szówsko

70 140,37

             57 160,20

a) P1= ---------------- *80= 65,20

             70 140,37

b)

           72 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 20

           72 – 36

85,20

10

Bieżące Utrzymanie Dróg
Mariusz Ślimak,
Ruszelczyce 107 a,
37-755 Krzywcza

82 050,46

             57 160,20

a) P1= ---------------- *80= 55,73

             82 050,46

b)

           36 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 0

           72 – 36

55,73

11

„DavJus- Firma Usługowa”
Dawid Grochoła

Ul. Grunwaldzka 29/8

37-700 Przemyśl

98 917,14

             57 160,20

a) P1= ---------------- *80= 46,23

             98 917,14

b)

           36 – 36

P2 = --------------------- x 20 = 0

           72 – 36

46,23

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa drogi gminnej 111664R z chodnikiem w miejscowości Jodłówka na długości 380 mb na działce oznaczonej nr 2310
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.05.2015 12:12
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak