ZARZĄDZENIE Nr 40/2015

BURMISTRZA PRUCHNIKA

z dnia 20 maja 2015 roku

w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Pruchniku Górnym i nr 10 w Rozborzu Okrągłym

 

Na podstawie art. 184 §2 i w związku z art. 184 §1 ust. 1 i ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu nr 31/2015 Burmistrza Pruchnika z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pruchnik, wprowadza się zmiany:

  1. odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 Panią Annę Gryziecką w związku ze zrzeczeniem się członkostwa,

  2. odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 Pana Grzegorza Markowskiego w związku ze zrzeczeniem się członkostwa.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3

Skład komisji podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w składzie OKW nr 5 i OKW nr 10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:20.05.2015 11:42
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:20.05.2015 11:42