ZARZĄDZENIE Nr 41/2015

BURMISTRZA PRUCHNIKA

z dnia 21 maja 2015 roku

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Pruchniku

 

Na podstawie art. 184 §2 i w związku z art. 184 §1 ust. 1 i ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

W związku ze zrzeczeniem się członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 11 w Pruchniku przez Panią Kamilę Monikę Jasiłek stwierdza się wygaśnięcie jej członkostwa i odwołuje z pełnienia funkcji w w/w komisji.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 § 3

Skład komisji podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

  

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w składzie OKW nr 11
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.05.2015 09:04
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:21.05.2015 09:04