Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr VI/36/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie:
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Załącznik nr 1 i 3 do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2015 06:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż