Wyrażenie zgody na przyjęcie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Kramarzówce.

UCHWAŁA Nr VI/42/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie:
wyrażenia zgody na przyjęcie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Kramarzówce.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a i e, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.))

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przyjęcie w nieodpłatne użytkowanie na okres 10-ciu lat od Parafii Rzymskokatolickiej w Kramarzówce działki nr 1459 o powierzchni 0.14 ha wraz z budynkiem kościoła, na urządzenie w zabytkowym kościele kaplicy przedpogrzebowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na przyjęcie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Kramarzówce.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2015 06:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż