Zarządzenie Nr 30/2015
Burmistrza Pruchnika
z dnia 14.04.2015

w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za informatyczną obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 156 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Na stanowisko koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. powołuję Pana Arkadiusza Tomasza Wróbla.

§ 2.

Ustala się szczegółowy zakres obowiązków koordynatora gminnego, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 30/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.04.2015 18:20
Informację aktualizował:Piotr Dragan
Data aktualizacji:01.08.2019 08:10