Zarządzenie Nr 28/2015
Burmistrza Pruchnika
z dnia 09.04.2015

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Działając na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.2013. 594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy Pruchnik o kwotę - 682,00zł, w tym:

  • dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej,  z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 o pomocy społecznej - 682,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP nr 33,31.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 682,00 zł, w tym:

  • wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 o pomocy społecznej 682,00 zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym OPS W Pruchniku na kwotę 114 876,00 zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych na kwotę 1 600,00 zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 6 200,00 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 28/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:09.04.2015 22:35
Informację aktualizował:Piotr Dragan
Data aktualizacji:01.08.2019 08:07