Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Pruchnik za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

UCHWAŁA Nr VII/44/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 czerwca 2015 r.
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Pruchnik za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Na podstawie art. 270 ust. 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885)

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu zawierające:

  1. Bilans z wykonania budżetu gminy Pruchnik.
  2. Zbiorczy bilans jednostek budżetowych gminy Pruchnik łącznie z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Pruchnik za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2015 06:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż