Akt Założycielski Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku

UCHWAŁA Nr VII/46/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 czerwca 2015 r.

Akt Założycielski Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku.

Na podstawie art. 5 ust. 5b i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.); zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Pruchnik szkoły muzycznej I stopnia

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Z dniem 1 września 2015 r. tworzy się Publiczną Szkołę Muzyczną I stopnia w Pruchniku z siedzibą w Pruchniku, ul. Szkolna 12, zwaną dalej „Szkołą”.
  2. Szkoła używa nazwy „Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Pruchniku”.
  3. Szkoła zapewnia podstawy wykształcenia muzycznego.

§ 2.

Szkole nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Akt Założycielski Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2015 06:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż