Przeznaczenie do sprzedaży lokalu użytkowego w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr VII/51/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 czerwca 2015 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego w Pruchniku.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) art. 13 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu lokal użytkowy w budynku przy ulicy Jana Pawła II 18 (budynek dawnej poczty) wraz z udziałem wynoszącym 36/1000 części w działce numer 100/13 o powierzchni 0,0856 ha w Pruchniku objętej KW 78 563.

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie do sprzedaży lokalu użytkowego w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2015 06:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż