OSP JP/1/2015                                                                   Pruchnik, dnia 13-07-2015r.

 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907
z póź. zm.) Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Jodłówka Parcelacja informuje, że postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OSP JP/1/2015 ogłoszonego na PORTALU/UZP pod nr 166004 - 2015; data zamieszczenia: 05-07-2015r. pod nazwą: Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jodłówce Parcelacji zostało unieważnione.

 

uzasadnienie prawne: na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 UPZP Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe.

uzasadnienie faktyczne: w prowadzonym postępowaniu oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

 

 

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

              Jodłówka Parcelacja

                  Marian Romanik

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jodłówce Parcelacji
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:13.07.2015 12:21
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:13.07.2015 12:21