IZ271/10/2015

Pruchnik 15-07-2015

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe Zakup energii elektrycznej dla 118 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

zostało rozstrzygnięte

 Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Energa Obrót SA, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 529 151,08 zł brutto i najdłuższy termin płatności. Oferta zdobyła najwyższą liczbę punktów 100. Spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 21-07-2015 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert
a) kryterium cena 95%
b)termin płatności 5%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Energa Obrót SA

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

529 151,08

         529 151,08
a) P= -------------- *95= 95
         529 151,08

 

         30 – 14
b) T = ----------- x 5 = 5
          30 – 14

 

100

 

 Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert
a) kryterium cena 95%
b)termin płatności 5%)

Ocena

Łączna punktacja

2

ENEA S.A.

Ul. Górecka 1

60-201 Poznań

576 866,42

         529 151,08
a) P= ------------ *95= 87,14
         576 866,42

 

         30 – 14
b) T = ----------- x 5 = 5
         30 – 14

 

92,14

3

PKP Energetyka S.A.

Ul. Hoża 63/67

00-681 Warszawa

611 735,35

         529 151,08
a) P= ------------ *95= 82,18
         611 735,35

 

          30 – 14
b) T = ----------- x 5 = 5
          30 – 14

 

87,18

4

EcoErgia Sp. z o.o.

Ul. Zabłocie 23

30-701 Kraków

529 283,19

        529 151,08
a) P= ------------ *95= 94,98
        529 283,19

 

         30 – 14
b) T = ---------- x 5 = 5
         30 – 14

 

99,98

5

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu

Ul. Koźmiana 1

22-400 Zamość

533 250,08

         529 151,08
a) P= ------------ *95= 94,27
         533 250,08

 

         30 – 14
b) T = ----------- x 5 = 5
         30 – 14

 

99,27

6

„CORRENTE” Sp. z o.o.

Ul. Konotopska 4

05-850 Ożarów Mazowiecki

Oferta odrzucona

-

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono ofertę nr 6.

 Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup energii elektrycznej dla 118 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:15.07.2015 12:39
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:15.07.2015 13:36