IZ 271/12/2015                                                                                      Pruchnik 22-07-2015




INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 


Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Remont drogi gminnej nr 111669R Świebodna- Nowa Wieś dz. nr ewid. 996 i 1039
w km 0 550-1 690


zostało rozstrzygnięte



Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Roboty Ogólno – Budowlane „BRUKARSTWO” Bogdan Babiś, 37-565 Roźwienica 174.Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 331 117,87 zł brutto, okres gwarancji 72-ce. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 93,19, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 28-07-2015 roku.


Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty (zł brutto)

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert
a) kryterium cena 80%
b)okres gwarancji 20%)
Ocena

Łączna punktacja

3

Roboty Ogólno – Budowlane
„BRUKARSTWO” Bogdan Babiś
37-565 Roźwienica 174

331 117,87
 

 302 932,76
a) P1= --------- *80= 73,19
 331 117,87

b)
 72 – 36
P2 = ------ x 20 =20
 72 – 36
 

93,19
 

 

Pozostałe złożone oferty
 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty (zł brutto)

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert
a) kryterium cena 80%
b)okres gwarancji 20%)
Ocena

Łączna punktacja

1

Strabag Sp. z o.o.
Ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Strabag Sp. z o.o.
Ul. Hanasiewicza 19
35-103 Rzeszów

315 895,92

 302 932,76
a) P1= ---------- *80= 76,72
 315 895,92

b)
 60 – 36
P2 = --------- x 20 =13,33
 72 – 36
 

90,05

2

Usługi Transportowe Piotr Jedynak
Wierzbna 241
37-500 Jarosław

413 576,68

 302 932,76
a) P1= ----------- *80= 58,6
 413 576,68

b)
 36 – 36.
P2 = -------- x 20 =0
 72 – 36
 

58,6

4

PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna
Ul. Kolejowa 10 E
23-200 Kraśnik

307 911,47

 302 932,76
a) P1= ------------ *80= 78,71
 307 911,47

b)
 60 – 36
P2 = --------- x 20 =13,33
 72 – 36
 

92,04

5

Budowa Dróg i Mostów
Gospodarstwo Agroturystyczne
„SWOBODA” Sp. z o.o.
Hawłowice 121
37-560 Pruchnik

302 932,76

 302 932,76
a) P1= ---------- *80= 80
 302 932,76

b)
 51 – 36
P2 = -------- x 20 =8,33
 72 – 36
 

88,33

6

TECHART Sp. z o.o.
Piwoda 150
37-522 Wiązownica

335 822,02

 302 932,76
a) P1= ---------- *80= 72,17
 335 822,02

b)
 49 – 36
P2 = ------- x 20 =7,22
 72 – 36
 

79,39

 Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, i nie odrzucono żadnej oferty.



Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej nr 111669R Świebodna- Nowa Wieś dz. nr ewid. 996 i 1039
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:22.07.2015 14:33
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:22.07.2015 14:33