Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr VIII/52/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 3 lipca 2015 r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885).

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Załącznik nr 1 i 3 do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2015 06:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż