Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umów z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym.

UCHWAŁA Nr VIII/54/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 3 lipca 2015 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umów z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 4, art.18 ust.2 pkt 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2015 na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa przewiązki do sali gimnastycznej w Pruchniku 742 000 zł,  w tym:

  • środki własne gminy 642 000 zł
  • środki z FRKF 100 000 zł

Całość zadania określa się na kwotę 1 002 000 zł, kwota dofinansowania to 250 000 zł.
Termin realizacji 2015 - 2016.

2. Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku:
 przebudowa bieżni wraz z odwodnieniem płyty stadionu 1 020 000 zł
 w tym:

  • środki własne gminy 570 900 zł
  • środki z FRKF 449 100 zł

Całość zadania określa się na kwotę 1 240 000 zł, kwota dofinansowania to 557 000 zł.
Termin realizacji 2015-2016.

§ 2.

Spłata zobowiązań nastąpi w roku 2016 z dochodów własnych gminy tj. podatek od nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umów z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2015 06:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż